Nov262021

S pobudo »Upcycling Android« želi Free Software Foundation Europe (FSFE) spodbuditi uporabnike...

Nov252021

Pomemben člen koalicijske pogodbe med strankami SPD, FDP in Zeleni, ki bodo sestavljale...

Pirati pred vrati

Avtor: mag. Franci Pivec.

"Copyright" je ureditev, nastala v kapitalizmu za nadzorovanje tiska, ki se uporablja tudi kot podlaga za lastniško prisvajanje rezultatov intelektualne dejavnosti. V razmerah informacijske družbe je to anahronizem, ki ogroža razvoj znanosti, kulture, izobraževanja in drugih področij, ki temeljijo na informacijah, idejah in znanju. Marx je to obdelal v Grundrisse v okviru koncepta "general intellect". Privatizacija znanja nikoli ni koristila razvoju in na srečo so se ji lahko cela področja izognila, kar pa lahko digitalna tehnologija prepreči s popolnim nadzorom. Nujen je prehod na "copyleft", ki je lahko postopen s širjenjem izjem v pravu intelektualne lastnine oz s Creative Commons. Smer takih sprememb nakazuje odprta koda pri računalniški programski opremi, ki uveljavlja skupno dobro kot osnovo družbenega blagostanja. Prehod na novo ureditev za avtorje ni tveganje, saj sedanja ureditev v resnici sploh ne varuje avtorjev, ampak posrednike, ki jih ne motivirata ustvarjanje in razvoj skupnosti, ampak dobiček. Zato je njihov odpor spremembam močan in bo v prihodnje še hujši, kar terja močnejšo povezanost nosilcev nove ureditve, ki morajo nastopati pod anatemo piratstva.

Dokument je nastal v okviru projekta COKS (Center Odprte Kode Slovenije).

Tukaj si lahko preberete celoten članek Pirati pred vrati